تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - شکیات نماز/شکهای صحیح
شکیات نماز/شکهای صحیح | احکام نماز و روزه ,
چنانچه گفته شد شك در عدد ركعتهاى نمازهاى چهار ركعتى در نُه صورت صحیح است:

اوّل ـ شك میان «دو و سه» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: باید بنابگذارد كه سه ركعت خوانده و یك ركعت دیگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز، یك ركعت نماز احتیاط ایستاده به دستورى كه بعداً گفته مى شود به جا آورد و اگر در سجده دوم بعد از ذكر واجب شك كند بنا بر احتیاط واجب همین دستور را عمل كند، بعداً نماز را هم اعاده نماید (این حكم در تمام مواردى كه شك باید بعد از تمام كردن سجده دوم باشد جارى است).
دوّم ـ شك میان «سه و چهار»: كه در هر جاى نماز باشد بنابر چهار مى گذارد و نماز را تمام كرده و بعداًزآن یك ركعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو ركعت نشسته، به جا مى آورد.
سوم ـ شك میان «دو و چهار» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: كه باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد دو ركعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.
چهارم ـ شك میان «دو و سه و چهار» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتیاط ایستاده، سپس دو ركعت نشسته به جا آورد.
پنجم ـ شك میان «چهار و پنج» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى كند و بعد از آن دو سجده سهو به جا مى آورد.
ششم ـ شك میان «چهار و پنج» در حال ایستاده: باید بنشیند تا شك او تبدیل به سه و چهار شود و بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى كند بعد یك ركعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو ركعت نشسته به جا مى آورد و احتیاط واجب آن است كه نماز را نیز اعاده كند.
هفتم ـ شك بین «سه و پنج» در حال ایستاده: باید بنشیند و شك او به دو و چهار برمى گردد، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى كند، سپس دو ركعت نماز احتیاط ایستاده به جا مى آورد و بنابر احتیاط واجب اصل نماز را نیز اعاده مى كند.
هشتم ـ شك بین «سه و چهار و پنج» در حال ایستاده: باید بنشیند و شك او به دو و سه و چهار برمى گردد، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تكمیل كرده، سپس دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دوركعت نشسته به جا مى آورد و احتیاطاً اصل نماز را اعاده مى كند.
نهم ـ شك میان «پنج و شش» در حال ایستاده: باید بنشیند و شك او به چهار و پنج بر مى گردد، نماز را تمام كرده و دو سجده سهو به جا مى آورد و بنابر احتیاط اصل نماز را اعاده مى كند.

نوشته شده توسط بستانی در پنجشنبه 12 شهریور 1388 و ساعت 05:47 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: