تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - شکیات نماز/کثیرالشک
شکیات نماز/کثیرالشک | احکام نماز و روزه ,


1 - كـثیر الشك كسى است كه زیاد شك مى كند به این معنى كه بیش از كسانى كه مانند او هستند از جـهت بودن یا نبودن اسباب اغتشاش حواس شك كند پس كسى كه موجب اغتشاش حواس ندارد و در هر سه نماز لا اقل یك مرتبه شك كند , چنین شخصى به شك خود اعتنا نكند. 


2 - كـثـیـر الشك اگر در بجا آوردن چیزى از اجزاء نماز شك كند باید بنا بگذارد كه آن را بجا آورده , مـثـلا اگر شك كند كه ركوع كرده یا نه , باید بنا بگذارد كه ركوع كرده است و اگر در بجا آوردن چیزى شك كند كه نماز را باطل مى كند , مثل اینكه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده یا سه ركعت بنا را بر صحت مى گذارد. 


3 - كـسى كه در یك چیز نماز زیاد شك مى كند به طورى كه زیادى شك از مختصات آن چیز حساب شود , چنانچه در چیزهاى دیگر نماز شك كند , باید به دستور آن عمل نماید , مثلا كسى كه زیادى شك او در ایـن است كه سجده كرده یا نه , اگر در بجا آوردن ركوع شك كند باید به دستور آن رفتار نماید , یعنى اگر به سجده نرفته ركوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته اعتنا نكند.

 
4 - كـسـى كه در نماز مخصوصى مثلا در نماز ظهر زیاد شك مى كند , اگر در نماز دیگر مثلا در نماز عصر شك كند , باید به دستور شك رفتار نماید.

 
5 - كـسـى كـه فقط وقتى كه در جاى مخصوصى نماز مى خواند , زیاد شك مى كند , اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شكى براى او پیش آید , باید به دستور شك عمل نماید. 


6 - اگـر انـسـان شك كند كه كثیر الشك شده یا نه , باید به دستور شك عمل نماید , و كثیر الشك تا وقتى یقین نكند كه به حال معمولى مردم برگشته باید به شك خود اعتنا نكند. 


7
 - كسى كه زیاد شك مى كند , اگر شك كند ركنى را جا آورده یا نه , و اعتنا نكند بعد یادش بیاید كه آن را بـجـا نـیـاورده , چـنانچه مشغول ركن بعد نشده , باید آن را بجا آورد , و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش بنابر احتیاط باطل است , مثلا اگر شك كند ركوع كرده یا نه , و اعتنا نكند , چنانچه پیش از سجده دوم یادش بیاید كه ركوع نكرده است , باید برگردد و ركوع كند و اگر در سجده دوم یادش بیاید , نمازش بنابر احتیاط باطل است . 


8 - كسى كه زیاد شك مى كند اگر شك كند چیزى را كه ركن نیست بجا آورده یا نه و اعتنا نكند و بعد یادش بیاید كه آن را بجا نیاورده چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته , باید آن را بجا آورد و اگر از محل آن گـذشته نمازش صحیح است , مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده یا نه و اعتنا نكند چنانچه در قنوت یادش بیاید كه حمد نخوانده باید بخواند , و اگر در ركوع یادش بیاید , نمازش صحیح است .


نوشته شده توسط بستانی در جمعه 13 شهریور 1388 و ساعت 10:42 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: