تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - شکیات نماز/سجده سهو
شکیات نماز/سجده سهو | احکام نماز و روزه ,

1 - بـراى پنج چیز بعد از سلام نماز , انسان باید دو سجده سهو به دستورى كه بعدا گفته مى شود بجا آورد : اول آنكه در بین نماز , سهوا حرف بزند.
دوم جایى كه نباید سلام نماز را بدهد , مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد.
سوم آنكه تشهد را فراموش كند.
چهارم آنكه در نماز چهار ركعتى بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده یا پنج ركـعـت یـا شـك كـند كه چهار ركعت خوانده یا شش ركعت همچنانكه در مورد چهارم از شكهاى صحیح گذشت .
پنجم آنكه پس از نماز اجمالا بداند كه در نماز چیزى را اشتباها كم یا زیاد كرده و نماز هم محكوم به صحت بـاشـد , در این پنج مورد باید - بنابر احتیاط در مورد اول و دوم و پنجم و بنابر اقوى در سوم و چهارم - دو سـجده سهو بجا آورد , و احتیاط مستحب آن است كه اگر یك سجده را فراموش كند یا اینكه در جایى كه بـایـد بایستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشیند و در موقعى كه باید بنشیند مثلا موقع تشهد اشتباها بایستد , دو سجده سهو بجا آورد.
بلكه براى هر چیزى كه در نماز اشتباها كم یا زیاد كند دو سجده سهو بنماید.
و احكام این چند صورت در مسائل آینده گفته مى شود.


2 - اگر انسان اشتباها یا به خیال اینكه نمازش تمام شده حرف بزند , باید بنابر احتیاط دو سجده سهو بجا آورد.


3 - براى صدایى كه از سرفه كردن پیدا مى شود سجده سهو واجب نیست .
ولى اگر سهوا ناله بكند یا آه بكشد یا آه بگوید , باید بنابر احتیاط سجده سهو نماید.


4 - اگر چیزى را كه سهوا غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند , براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست .


5 - اگـر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفا یك مرتبه حساب شود , دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافى است .


6 - اگـر سـهـوا تسبیحات اربعه را نگوید , احتیاط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.


7 - اگر در جایى كه نباید سلام نماز را بگوید سهوا بگوید السلام علینا وعلى عباد اللّه الصالحین یا بگوید : الـسـلام عـلیكم اگر چه ورحمة اللّه وبركاته را نگفته باشد باید بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید , ولـى اگـر اشـتـبـاها بگوید : السلام علیك ایها النبی ورحمة اللّه وبركاته , احتیاط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد.


8 - اگر در جایى كه نباید سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگوید , دو سجده سهو كافى است .


9 - اگر یك سجده یا تشهد را فراموش كند و پیش از ركوع ركعت بعد یادش بیاید , باید برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید.


10 - اگـر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید كه یك سجده یا تشهد را از ركعت پیش فراموش كرده , باید بعد از سلام نماز سجده را قضا نماید و براى تشهد دو سجده سهو بجا آورد.


11 - اگـر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نیاورد , معصیت كرده و بنابر احتیاط واجب باید هر چه زودتر آن را انجام دهد , و چنانچه سهوا بجا نیاورد , هر وقت یادش آمد باید فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند.


12 - اگر شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا نه , لازم نیست بجا آورد.


13 - كـسـى كـه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا , اگر دو سجده بنماید كافى است .


14 - اگر بداند یكى از دو سجده سهو را بجا نیاورده و تدارك ممكن نباشد باید دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده كرده , احتیاط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو بنماید


نوشته شده توسط بستانی در شنبه 14 شهریور 1388 و ساعت 09:55 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: