تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - شکیات نماز/قضاى سجده و تشهد فراموش شده
شکیات نماز/قضاى سجده و تشهد فراموش شده | احکام نماز و روزه ,


1- سـجـده و تـشـهـدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز , قضاى آن را بجا مى آورد , باید تمام شرایط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى دیگر را داشته باشد. 


2 - اگـر سـجـده را چند دفعه فراموش كند , مثلا یك سجده از ركعت اول و یك سجده از ركعت دوم فراموش نماید , باید بعد از نماز قضاى هر دو را بجا آورد و بهتر آن است احتیاطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.


3- اگر یك سجده و تشهد را فراموش كند , احتیاطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد. 


4 - اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نماید لازم نیست هنگام قضا مراعات ترتیب نماید. 


5 - اگر بین سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل مى شود , مثلا پشت به قبله نماید , احتیاط مستحب آن است كه بعد از قضاى سجده دوباره نماز را بخواند.


6 - اگـر بـعـد از سـلام نـمـاز یادش بیاید كه یك سجده یا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده , باید برگشته و نماز را تمام نموده و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو براى سلام بیجا بجا آورد.

 
7 - اگـر بـین سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مى شود , مثل آنكه سهوا حرف بزند , بنابر احتیاط واجب باید اول سجده را قضا كند و بعد دو سجده سهو بنماید.


8 - اگـر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده یا تشهد را باید سجده را قضا نماید و دو سجده سهو بجا آورد , و احتیاط مستحب آن است كه تشهد را نیز قضا نماید. 


9 - اگر شك دارد كه سجده یا تشهد را فراموش كرده یا نه واجب نیست قضا یا سجده سهو نماید.


10 - اگر بداند سجده را فراموش كرده و شك كند كه پیش از ركوع ركعت بعد یادش آمده و بجا آورده یا نه , احتیاط مستحب آن است كه آن را قضا نماید.


11 - كـسى كه باید سجده را قضا نماید , اگر براى كارى سجده سهو بر او واجب شود , باید بنابر احتیاط بعد از نماز اول سجده را قضا نماید , بعد سجده سهو را بجا آورد.


12 - اگـر شـك دارد كـه بـعد از نماز قضاى سجده فراموش شده را بجا آورده یا نه , چنانچه وقت نماز نـگذشته , باید سجده را قضا نماید بلكه اگر وقت نماز هم گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا كند


نوشته شده توسط بستانی در یکشنبه 15 شهریور 1388 و ساعت 02:06 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: