تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - احکام جماعت
احکام جماعت | احکام نماز و روزه ,
1469 - موقعى كه ماموم نیت مى كند , باید امام را معین نماید ولى دانستن اسم او لازم نیست , و اگر نیت كند اقتدا مى كنم به امام جماعت حاضر , نمازش صحیح است .
1470 - مـامـوم بـاید غیر از حمد و سوره همه چیزهاى نماز را خودش بخواند , ولى اگر ركعت اول یا دوم ماموم ركعت سوم یا چهارم امام باشد , باید حمد و سوره را بخواند.
1471 - اگـر ماموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداى حمد و سوره امام را بشنود , اگر چه كلمات را تشخیص ندهد , باید حمد و سوره را نخواند , و اگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولى باید آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد.
1472 - اگـر ماموم بعضى از كلمات - حمد - و سوره - امام را بشنود مى تواند آن مقدارى را كه نمى شنود بخواند.
1473 - اگـر مـاموم سهوا حمد و سوره را بخواند , یا خیال كند صدایى را كه مى شنود صداى امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده , نمازش صحیح است .
1474 - اگـر شك كند كه صداى امام را مى شنود یا نه , یا صدایى بشنود و نداند صداى امام است یا صداى شخص دیگر , مى تواند حمد و سوره را بخواند.
1475 - مـاموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بنابر احتیاط نباید حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جاى آن ذكر بگوید.

نوشته شده توسط بستانی در چهارشنبه 18 شهریور 1388 و ساعت 02:55 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: