تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - نماز آیات
نماز آیات | احکام نماز و روزه ,
1500 - نـمـاز آیـات كه دستور آن بعدا گفته خواهد شد , به واسطه سه چیز واجب مى شود : اول گرفتن خورشید.
دوم گرفتن ماه , اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد.
سـوم زلـزلـه - بـنابر احتیاط واجب - اگر چه كسى هم نترسد و اما در رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مـانـنـد ایـنها از آیات آسمانى در صورتى كه بیشتر مردم بترسند و هم چنین در حوادث زمینى مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شود بنابر احتیاط مستحب نماز آیات ترك نشود.
1501 - اگـر از چیزهایى كه نماز آیات براى آنها واجب است بیشتر از یكى اتفاق بیفتد , انسان باید براى هر یك از آنها یك نماز آیات بخواند , مثلا اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود , باید دو نماز آیات بخواند.
1502 - كسى كه قضاى چند نماز آیات بر او واجب است , چه همه آنها براى یك چیز بر او واجب شده باشد , مـثـلا سـه مـرتـبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است , چه براى چند چیز باشد مثلا براى آفتاب گـرفـتـن و مـاه گرفتن و زلزله نمازهایى بر او واجب شده باشد , موقعى كه قضاى آنها را مى خواند لازم نیست معین كند كه براى كدام یك آنها باشد.
1503 - چـیـزهـایى كه نماز آیات براى آنها واجب است , در هر جایى اتفاق بیفتد , فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست .
1504 - وقت شروع در نماز آیات موقعى است كه خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى كند و تا زمانى كه به حـالـت طـبـیعى برنگشته ادامه دارد , ( اگر چه بهتر آن است كه به قدرى تاخیر نیندازد كه شروع به باز شدن كند ) ولى تمام كردن نماز آیات را مى تواند تا بعد از باز شدن خورشید یا ماه تاخیر انداخت .
1505 - اگـر خواندن نماز آیات را به قدرى تاخیر بیندازد كه آفتاب یا ماه شروع به باز شدن كند , نیت اداء مانعى ندارد , ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن , نماز بخواند باید نیت قضا نماید.
1506 - اگـر مـدت گـرفـتـن خـورشید یا ماه به اندازه خواندن یك ركعت نماز یا كمتر باشد , نمازى كه مـى خـوانـد ادا است , و هم چنین است اگر مدت گرفتن آنها بیشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند , تا به اندازه خواندن یك ركعت یا كمتر به آخر وقت آن مانده باشد.
1507 - مـوقـعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق مى افتد , اگر وقتشان وسعت داشته باشد , لازم نـیست نماز آیات را فورا بخواند و در غیر این صورت باید فورا آن را بخواند به نحوى كه در نظر مردم تاخیر محسوب نشود و اگر تاخیر كرد , احتیاط مستحب آن است كه بعدا بدون نیت ادا و قضا بخواند.
1508 - اگـر گـرفتن آفتاب یا ماه را نداند و بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده , باید قضاى نماز آیات را بخواند , ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست .
1509 - اگر عده اى بگویند كه خورشید یا ماه گرفته است , چنانچه انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان شخصى پیدا نكند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند.
در صورتى كه تمام خورشید یا ماه گرفته باشد , نماز آیات را بخواند , ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد , خـوانـدن نـمـاز آیـات بر او واجب نیست و هم چنین است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نیست , بگویند خورشید یا ماه گرفته , بعد معلوم شود كه عادل بوده اند.
1510 - اگـر انـسـان بـه گفته كسانى كه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشید و ماه را مى دانند , اطمینان پیدا كند كه خورشید یا ماه گرفته , باید نماز آیات را بخواند.
و نـیـز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه مى گیرد و فلان مقدار طول مى كشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا كند , باید به حرف آنان عمل نماید.
1511 - اگر بفهمد نماز آیاتى كه خوانده باطل بوده , باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
1512 - اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود , چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد , هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد , و اگر وقت یكى از آن دو تنگ باشد اول آن را بخواند , و اگر وقت هر دو تنگ باشد , باید اول نماز یومیه را بخواند.
1513 - اگـر در بـیـن نـماز یومیه بفهمد كه وقت نماز آیات تنگ است , چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد , باید آن را تمام كند بعد نماز آیات را بخواند.
و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد , آن را بشكند و اول نماز آیات و بعد نماز یومیه را بجا آورد.
1514 - اگـر در بـین نماز آیات بفهمد كه وقت نماز یومیه تنگ است , باید نماز آیات را رها كند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن كه نماز را تمام كرد پیش از انجام كارى كه نماز را به هم بزند , بقیه نماز آیات را از همانجا كه رها كرده بخواند.
1515 - اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد یا زلزله اتفاق بیفتد , نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

نوشته شده توسط بستانی در یکشنبه 22 شهریور 1388 و ساعت 02:59 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: