تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - دستور نماز آیات
دستور نماز آیات | احکام نماز و روزه ,
1516 - نماز آیات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد , و دستور آن این است كه انسان بعد از نیت , تـكـبیر بگوید و یك حمد و یك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد , دوباره یك حمد و یك سوره بخواند باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
1517 - در نـمـاز آیـات مـمـكـن است انسان بعد از نیت و تكبیر و خواندن حمد , آیه هاى یك سوره را پنج قـسـمـت كـند و یك آیه یا بیشتر از آن را بخواند , بلكه كمتر از یك آیه را نیز مى تواند بخواند ولى باید بنابر احـتـیـاط جـمله تامه باشد و سپس به ركوع رود و سر بردارد و بدون این كه حمد بخواند , قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همین طور تا پیش از ركوع پنجم سوره را تمام نماید , مثلا در سوره فـلق اول بسم اللّه الرحمن الرحیم * قل اعوذ برب الفلق بگوید و به ركوع رود , بعد بایستد و بگوید : من شر ما خلق دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بایستد و بگوید : ومن شر غاسق اذا وقب باز به ركوع رود و بایستد و بـگـوید : ومن شر النفاثات فی العقد و برود به ركوع باز هم سر بردارد و بگوید : ومن شر حاسد اذا حسد و بـعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن , دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و بـعـد از سـجـده دوم تـشهد بخواند و نماز را سلام دهد , و نیز جایز است كه به كمتر از پنج قسمت تقسیم نماید لكن هر وقت سوره را تمام كرد لازم است حمد را قبل از ركوع بعدى بخواند.
1518 - اگر در یك ركعت از نماز آیات , پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند مانعى ندارد.
1519 - چیزهایى كه در نمازهاى یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هم واجب و مستحب مى باشد , ولـى در نـمـاز آیـات در صـورتـى كه با جماعت باشد , مى تواند رجاء به جاى اذان و اقامه سه مرتبه بگویند الصلوة و در غیر جماعت چیزى نیست .
1520 - مـستحب است پیش از ركوع و بعد از آن تكبیر بگوید و بعد از ركوع پنجم و دهم قبل از تكبیر سمع اللّه لمن حمده نیز بگوید.
1521 - مـستحب است پیش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط قنوت پیش از ركوع دهم بخواند كافى است .
1522 - اگر در نماز آیات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جایى نرسد نماز باطل است .
1523 - اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است یا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جایى نرسد , نـمـاز بـاطـل اسـت , ولى اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده یا پنج ركوع , چنانچه شك او پیش از رسیدن به سجده بوده ركوعى را كه شك دارد به جا آورده یا نه , باید به جا آورد ولى اگر براى سجده خم شده باید به شك خود اعتنا نكند.
1524 - هر یك از ركوع هاى نماز آیات ركن است كه اگر عمدا كم یا زیاد شود نماز باطل است , و هم چنین است اگر اشتباها كم شود و یا - بنابر احتیاط - اشتباها زیاد شود.

نوشته شده توسط بستانی در دوشنبه 23 شهریور 1388 و ساعت 03:07 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: