تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - نماز عید فطر و قربان
نماز عید فطر و قربان | احکام نماز و روزه ,
1525 - نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید با جماعت خوانده شود.
و در زمان ما كه امام علیه السلام غایب است مستحب مى باشد , و مى شود آن را با جماعت یا فرادى خواند.
1526 - وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید تا ظهر است .
1527 - مـسـتـحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند , و درعید فطر مستحب است , بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكاة فطره را هم بدهند , بعد نماز عید را بخوانند.
1528 - نـماز عید فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بهتر آن است كـه پـنـج تكبیر بگوید , و میان هر دو تكبیر یك قنوت بخواند و بعد از تكبیر پنجم تكبیر دیگرى بگوید و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در ركعت دوم چهار تكبیر بگوید و میان هر دو تكبیر یك قنوت بـخـوانـد , و بـعد از تكبیر چهارم تكبیر دیگرى بگوید و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
1529 - در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است .
ولـى بهتر است این دعا را بخوانند : اللهم اهل الكبریاء والعظمة واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسالك بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلى اللّه علیه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزیدا ان تصلی على محمد وآل محمد وان تدخلنی فی كل خیر ادخلت فیه محمدا وآل محمد وان تخرجنی من كـل سـوء اخـرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك علیه وعلیهم اللهم انی اسالك خیر ما سالك به عبادك الصالحون واعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون .
1530 - در زمـان غـایب بودن امام علیه السلام اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت خوانده شود احتیاط لازم آن اسـت كـه بـعـد از آن دو خطبه بخواند و بهتر است كه در خطبه عید فطر احكام زكاة فطره و در خطبه عید قربان احكام قربانى را بگوید.
1531 - نماز عید سوره مخصوصى ندارد , ولى بهتر است كه در ركعت اول آن , سوره شمس سوره 91 و در ركـعت دوم سوره غاشیه سوره 88 را بخوانند - یا در ركعت اول سوره سبح اسم سوره 87 و در ركعت دوم سوره شمس را بخوانند.
1532 - مـسـتحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولى در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
1533 - مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل كنند و عمامه سفید بر سر بگذارند.
1534 - مـسـتحب است در نماز عید بر زمین سجده كنند و در حال گفتن تكبیرها دستها را بلند كنند و كسى كه نماز عید مى خواند , اگر امام جماعت است , یا فرادى نماز مى خواند , نماز را بلند بخواند.
1535 - بـعد از نماز مغرب و عشاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عید فطر مستحب است این تكبیرها را بگوید : اللّه اكبر , اللّه اكبر لا اله الا اللّه , واللّه اكبر , اللّه اكبر وللّه الحمد , اللّه اكبر , على ما هدانا .
1536 - مـسـتـحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبیرهایى را كه در مساله پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید : اللّه اكبر على ما رزقنا من بهمیة الانعام والحمد للّه على ما ابلانا ولى اگر عید قربان را در منى باشد مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذى حجه است , این تكبیرها را بگوید.
1537 - احتیاط مستحب آن است كه زنها از رفتن به نماز عید خوددارى كنند ولى احتیاط براى زنهاى پیر نیست .
1538 - در نـماز عید هم مثل نمازهاى دیگر , ماموم باید غیر از حمد و سوره چیزهاى دیگر نماز را خودش بخواند.
1539 - اگر ماموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبیرها را گفته بعد از آن كه امام به ركوع رفت , باید آنـچـه از تـكـبـیرها و قنوت ها را كه با امام نگفته خودش بگوید , و اگر در هر قنوت یك سبحان اللّه یا یك الحمد للّه بگوید كافى است .
1540 - اگر در نماز عید موقعى برسد كه امام در ركوع است مى تواند نیت كند و تكبیر اول نماز را بگوید و به ركوع رود.
1541 - اگـر در نماز عید یك سجده را فراموش كند لازم است كه بعد از نماز آن را بجا آورد , و هم چنین اگر كارى كه براى آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش آید لازم است دو سجده سهو بنمای

نوشته شده توسط بستانی در سه شنبه 24 شهریور 1388 و ساعت 02:12 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: