تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - اجیر گرفتن براى نماز
اجیر گرفتن براى نماز | احکام نماز و روزه ,
1542 - بـعـد از مرگ انسان , مى شود براى نماز و عبادتهاى دیگر او كه در زندگى بجا نیاورده , دیگرى را اجیر كنند , یعنى به او مزد دهند كه آنها را بجا آورد.
و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است .
1543 - انـسـان مـى تـواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل حج و عمره و زیارت قبر پیغمبر و امامان عـلیهم السلام , از طرف زندگان اجیر شود , و نیز مى تواند كار مستحبى را انجام دهد , و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید.
1544 - كـسـى كـه بـراى نماز قضاى میت اجیر شده , باید یا مجتهد باشد یا نماز را بر طبق تقلید صحیح انجام دهد.
یا آن كه عمل به احتیاط كند در صورتى كه موارد احتیاط را كاملا بداند.
1545 - اجیر باید موقع نیت , میت را معین نماید و لازم نیست اسم او را بداند , پس اگر نیت كند از طرف كسى نماز مى خوانم كه براى او اجیر شده ام كافى است .
1546 - اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذمه میت است به جا آورد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه كند كافى نیست .
1547 - باید كسى را اجیر كنند كه اطمینان داشته باشند عمل را انجام مى دهد.
1548 - كـسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده اند , اگر بفهمند كه عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده , باید دوباره اجیر بگیرند.
1549 - هرگاه شك كند كه اجیر عمل را انجام داده یا نه , اگر چه بگوید , انجام داده ام , ولى اطمینان به گفته او نباشد , باید دوباره اجیر بگیرد.
و اما اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یا نه , مى تواند بنابر صحت آن بگذارد.
1550 - كـسـى كـه عـذرى دارد مـثلا با تیمم یا نشسته نماز مى خواند مطلقا بنابر احتیاط نمى شود براى نمازهاى میت اجیر كرد , اگر چه نماز میت هم همان طور قضا شده باشد.
1551 - مـرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید اجیر به تكلیف خود عمل نماید.
1552 - در قـضـاى نمازهاى میت ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایى كه اداء آنها ترتیب دارد , مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یك روز چنان كه سابقا گذشت .
1553 - اگـر با اجیر شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد باید همان طور بجا آورد , و اگر بـا او شـرط نـكـنند , باید در آن عمل به تكلیف خود رفتار نماید , و احتیاط مستحب آن است كه از وظیفه خـودش و میت هر كدام كه به احتیاط نزدیك تر است , به آن عمل كند , مثلا اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تكلیف او یك مرتبه است , سه مرتبه بگوید.
1554 - اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند , باید مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد.
1555 - اگـر انـسان چند نفر را براى نماز قضاى میت اجیر كند , بنابر آنچه در مساله ( 1552 ) گفته شد لازم نیست براى هر كدام آنها وقتى را معین نماید.
1556 - اگـر كسى اجیر شود كه مثلا در مدت یك سال نمازهاى میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بـمـیرد , باید براى نمازهایى كه مى دانند بجا نیاورده , دیگرى را اجیر نمایند , و اگر احتمال مى دهند كه بجا نیاورده بنابر احتیاط واجب نیز اجیر بگیرند.
1557 - كسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده اند , اگر پیش از تمام كردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد , چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند , مى توانند اجرة المسماى باقى مانده را گرفته یا آن كه اجاره را فسخ نمایند , و اجرة المثل او را بدهند و اگر شرط نكرده باشند كه خـودش بـخـوانـد باید ورثه اش از مال او كسى را اجیر بگیرند اما اگر نداشته باشد بر ورثه او چیزى واجب نیست .
1558 - اگر اجیر پیش از تمام كردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد , بعد از عمل به دستورى كه در مساله قبلى ذكر شد.
اگر چیزى از مال او زیاد آمد , در صورتى كه وصیت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند , براى تمام نمازهاى او اجیر بگیرند , و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.

نوشته شده توسط بستانی در چهارشنبه 25 شهریور 1388 و ساعت 02:15 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: