تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - معاملات حرام
معاملات حرام | احکام نماز و روزه ,

 - خـرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهاى كوچك كه بازیچه بـچـه هـا اسـت نـیـز آن حـكم را دارد , و اما آلات مشتركه مثل رادیو و ضبظ صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعى ندارد. 

 - اگـر چیزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كـنـند , مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند , معامله آن حرام , بلكه بنابر احتیاط باطل است .
ولـى اگـر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهیه خواهد كرد ظاهر این است كه معامله اشكال ندارد. 

 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولى خرید و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر اقوى جایز است . 

 - خـریـدن چـیزى كه از قمار , یا دزدى , یا از معامله باطل تهیه شده حرام است , و اگر كسى آن را بخرد , و از فروشنده بگیرد , باید به صاحب اصلیش برگرداند. 

 - اگـر روغـنـى را كـه با پیه مخلوط است بفروشد , چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید این یك من روغـن را مـى فـروشم , در صورتى كه مقدار پیه در آن زیاد باشد , به طورى كه آن را روغن نگویند معامله باطل است , و اگر مقدار پیه كم باشد , به طورى كه آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است , ولـى مـشترى خیار عیب دارد و مى تواند معامله را بهم بزند , و پول خود را پس بگیرد , و اما اگر روغن از پـیـه مـتمایز باشد , معامله به مقدار پیهى كه در آن است باطل مى باشد , و پولى كه فروشنده براى پیه آن گـرفـتـه مال مشترى و پیه مال فروشنده است , و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن اسـت بـهم بزند , ولى اگر آن را معین نكند , بلكه یك من روغن در ذمه بفروشد , بعد روغنى كه پیه دارد بدهد , مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید. 

 - اگـر مـقدارى از جنسى را كه با وزن یا پیمانه مى فروشند , به زیادتر از همان جنس بفروشد , مثلا یـك مـن گـندم را به یك من و نیم گندم بفروشد , ربا و حرام است , بلكه اگر یكى از دو جنس , سالم و دیـگـرى مـعـیـوب یـا جنس یكى خوب و جنس دیگرى بد باشد , یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند , چـنـانـچـه بیشتر از مقدارى كه مى دهد بگیرد , باز هم ربا و حرام است , پس اگر مس درست را بدهد , و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد , یا برنج صدرى را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد , ربا و حرام مى باشد. 

 - اگـر چـیزى را كه اضافه مى گیرد , غیر از جنسى باشد كه مى فروشد , مثلا یك من گندم به یك مـن گندم و یك قران پول بفروشد , باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزى زیادتر نگیرد , ولى شرط كند كه خریدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باشد. 

 - اگـر كـسى كه مقدار كمتر را مى دهد چیزى علاوه كند , مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد , اشكال ندارد , در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زیادى باشد و معامله هم نقدى باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزى زیاد كنند , مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد , چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد. 

 - اگـر چـیـزى را كـه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند , یا چیزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند , بفروشد و زیادتر بگیرد , اشكال ندارد - مگر در صورتى كه هر دو از یك جنس بوده و مـعـامـلـه با مدت باشد , كه صحت آن در این صورت محل اشكال است , مثل این كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از یك ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسكناس , پس مانعى ندارد كـه مثلا تومان را به جنس دیگر از اسكناس مثل دینار یا دولار نقدا یا با مدت بفروشد , ولى اگر بخواهد به جـنـس خـودش بفروشد و زیادتر بگیرد , نباید معامله با مدت باشد , و گرنه صحت آن محل اشكال است , مثل این كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. 

 - جـنـسـى را كه در غالب شهرها با وزن , یا پیمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند , بنابر اقوى جایز است كه آن جنس را به زیادتر در شهرى كه با شماره معامله مى كنند بفروشد , و هـم چـنین در صورتى كه شهرها مختلف باشند , و چنین غلبه اى در بین نباشد , حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است . 

 - در چـیـزهـایى كه با وزن یا پیمانه فروخته مى شوند , اگر چیزى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مـى گـیـرد , از یك جنس نباشد , و معامله نقدى باشد , زیادى گرفتن اشكال ندارد , ولى اگر معامله با مدت باشد , محل اشكال است , پس اگر یك من برنج را به دو من گندم تا یك ماه بفروشد , صحت معامله خالى از اشكال نیست . 

 - اگـر مـیـوه رسـیده را با میوه نارس آن معامله كند , نمى تواند زیادى بگیرد , و مشهور فرموده اند جنسى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مى گیرد , اگر از یك چیز عمل آمده باشد , باید در معامله زیادى نگیرد , مثلا اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد , ربا و حرام است ولى كلیت این حكم محل اشكال است . 

 - جو و گندم در ربا یك جنس حساب مى شود , پس اگر مثلا یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد.
ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد , چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد , مثل آن است كه زیادى گرفته و حرام مى باشد. 

 - پـدر و فـرزند و زن و شوهر مى توانند از یكدیگر ربا بگیرند , و هم چنین مسلمان مى تواند از كافرى كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد , ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است , البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد , مى تواند از او ربا بگیرد.


نوشته شده توسط بستانی در پنجشنبه 2 مهر 1388 و ساعت 03:47 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: