تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - زکات فطره ( فطریه )
زکات فطره ( فطریه ) | احکام نماز و روزه ,
1999 - كـسـى كـه موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده كس دیگر نیست , باید براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند , هر نفرى یك صاع كه گفته مى شود تقریبا سه كیلو است , از غـذاهـاى معمول در شهرش مانند , گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد , و اگـر بـه جـاى آن پول هم بدهد كافى است , و احتیاط لازم آن است كه از غذاهایى كه در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا كشمش باشد.
2000 - كـسـى كـه مـخـارج سال خود و عیالاتش را ندارد , و كسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكاة فطره بر او واجب نیست .
2001 - انـسان فطره كسانى را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب مى شوند , باید بدهد , كوچك بـاشـند یا بزرگ , مسلمان باشند یا كافر , دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه , در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
2002 - اگـر كسى را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد , چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را مى دهد , لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
2003 - فـطـره مـهمانى كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب مى شود , بر او واجب است .
2004 - فـطـره مـهمانى كه پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد مى شود , و مدتى نزد او مى ماند , بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
2005 - فـطره مهمانى كه بعد از غروب شب عید فطر وارد مى شود در صورتى كه نان خور او حساب شود , بـنـابـر احتیاط واجب است والا واجب نیست , اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد , و در خانه او افطار كند.
2006 - اگـر كسى موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد , در صورتى كه دیوانگى او تا ظهر روز عید فطر باقى باشد , زكاة فطره بر او واجب نیست , والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.
2007 - اگـر پـیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد , یا فقیر غنى شود , در صورتى كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد , باید زكاة فطره را بدهد.
2008 - كـسى كه موقع غروب شب عید فطر , زكاة فطره بر او واجب نیست , اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهاى واجب شدن فطره در او پیدا شود , احتیاط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.
2009 - كـافـرى كـه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست , ولى مسلمانى كه شیعه نبوده , اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زكاة فطره را بدهد.
2010 - كـسـى كـه فقط به اندازه یك صاع گندم و مانند آن را دارد , مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتى داشته باشد , و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره آن یك صاع را به یكى از عـیـالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد , و بهتر است نفر آخـر چـیزى را كه مى گیرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد , و اگر یكى از آنها صغیر باشد , ولى او به جاى او مى گیرد , و احتیاط آن است كه چیزى را كه براى صغیر گرفته به كسى ندهد.
2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد , ولى احتیاط واجب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب مى شوند بدهد.
2012 - اگـر انسان نان خور كسى باشد و پیش از غروب نان خور كس دیگر شود , فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود , باید شوهرش فطره او را بدهد.
2013 - كسى كه دیگرى باید فطره او را بدهد , واجب نیست فطره خود را بدهد.
2014 - اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب مى شود , چنانچه داراى شرایط گذشته در مساله ( 1999 ) باشد , فطره خویش را بدهد.
2015 - اگـر كسى كه فطره او بر دیگرى واجب است خودش فطره را بدهد , از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.
2016 - زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد , چنانچه نان خور شخص دیگرى باشد , فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص دیگرى نیست , در صورتى كه فقیر نباشد , باید فطره خود را بدهد.
2017 - كسى كه سید نیست , نمى تواند به سید فطره بدهد , حتى اگر سیدى نان خور او باشد , نمى تواند فطره او را به سید دیگرى بدهد.
2018 - فطره طفلى كه از مادر یا دایه شیر مى خورد , بر كسى است كه مخارج مادر یا دایه را مى دهد , ولى اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد , فطره طفل بر كسى واجب نیست .
2019 - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد , باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
2020 - اگـر انسان كسى را كه اجیر مى نماید , مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طورى كه نان خور او محسوب شود , باید فطره او را هم بدهد , ولى چنانچه فقط مزد كارش را بدهد , واجب نیست فطره او را بدهد.
2021 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد , واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند , ولى اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند , ولى این حكم خالى از اشكال نیست , و مقتضاى احتیاط ترك نشود

نوشته شده توسط بستانی در جمعه 27 شهریور 1388 و ساعت 01:55 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: